Omkonfigurerbar kortantenn för kognitiva radioapplikationer

By Mark Zuckerberg

27 nov 2019 I arbetsgivarens ansvar ingår att uppmärksamma, synliggöra och arbeta systematiskt med alla typer av arbetsbelastning för att förebygga 

Platschefen Eila arbetar under höga kognitiva, emotionella och sociala krav. Kognitivt måste Eila hålla flera tankespår i huvudet samtidigt. Hon måste hela tiden  Den hjärnvänliga arbetsplatsen: en kunskapssammanställning om kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö. Thomas Karlsson, Elisabet Classon  Lindrig kognitiv nedsättning kan vara ett symtom till följd av en neurologisk diagnos, skallskada eller stressrelaterade diagnoser. En nedsättning av den kognitiva  Alzheimers sjukdom, Lewy body demens och frontotemporal demens har alla ett långsamt smygande förlopp och presenterar sig initialt som en ”lindrig kognitiv  Kognitiva screeningbatteriet (KSB) kan användas vid utredning av misstänkt demenssjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) ges KSB prioritet 5   Nedsatt kognitiv förmåga kan märkas genom svårigheter med minne, koncentration, tidsuppfattning, planering och strukturering av dagliga aktiviteter samt  Det är vanligt med kognitiva nedsättningar efter stroke. Kognition innefattar alla processer som behövs för att hjärnan ska fungera, inte bara motorik och sensorik  

Platschefen Eila arbetar under höga kognitiva, emotionella och sociala krav. Kognitivt måste Eila hålla flera tankespår i huvudet samtidigt. Hon måste hela tiden 

Lindrig kognitiv nedsättning kan vara ett symtom till följd av en neurologisk diagnos, skallskada eller stressrelaterade diagnoser. En nedsättning av den kognitiva  Alzheimers sjukdom, Lewy body demens och frontotemporal demens har alla ett långsamt smygande förlopp och presenterar sig initialt som en ”lindrig kognitiv  Kognitiva screeningbatteriet (KSB) kan användas vid utredning av misstänkt demenssjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) ges KSB prioritet 5  

Nedsatt kognitiv förmåga kan märkas genom svårigheter med minne, koncentration, tidsuppfattning, planering och strukturering av dagliga aktiviteter samt 

Platschefen Eila arbetar under höga kognitiva, emotionella och sociala krav. Kognitivt måste Eila hålla flera tankespår i huvudet samtidigt. Hon måste hela tiden  Den hjärnvänliga arbetsplatsen: en kunskapssammanställning om kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö. Thomas Karlsson, Elisabet Classon  Lindrig kognitiv nedsättning kan vara ett symtom till följd av en neurologisk diagnos, skallskada eller stressrelaterade diagnoser. En nedsättning av den kognitiva  Alzheimers sjukdom, Lewy body demens och frontotemporal demens har alla ett långsamt smygande förlopp och presenterar sig initialt som en ”lindrig kognitiv  Kognitiva screeningbatteriet (KSB) kan användas vid utredning av misstänkt demenssjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) ges KSB prioritet 5   Nedsatt kognitiv förmåga kan märkas genom svårigheter med minne, koncentration, tidsuppfattning, planering och strukturering av dagliga aktiviteter samt  Det är vanligt med kognitiva nedsättningar efter stroke. Kognition innefattar alla processer som behövs för att hjärnan ska fungera, inte bara motorik och sensorik  

Nedsatt kognitiv förmåga kan märkas genom svårigheter med minne, koncentration, tidsuppfattning, planering och strukturering av dagliga aktiviteter samt 

Nedsatt kognitiv förmåga kan märkas genom svårigheter med minne, koncentration, tidsuppfattning, planering och strukturering av dagliga aktiviteter samt  Det är vanligt med kognitiva nedsättningar efter stroke. Kognition innefattar alla processer som behövs för att hjärnan ska fungera, inte bara motorik och sensorik  

Kognitiva screeningbatteriet (KSB) kan användas vid utredning av misstänkt demenssjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) ges KSB prioritet 5  

Lindrig kognitiv nedsättning kan vara ett symtom till följd av en neurologisk diagnos, skallskada eller stressrelaterade diagnoser. En nedsättning av den kognitiva  Alzheimers sjukdom, Lewy body demens och frontotemporal demens har alla ett långsamt smygande förlopp och presenterar sig initialt som en ”lindrig kognitiv  Kognitiva screeningbatteriet (KSB) kan användas vid utredning av misstänkt demenssjukdom. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) ges KSB prioritet 5   Nedsatt kognitiv förmåga kan märkas genom svårigheter med minne, koncentration, tidsuppfattning, planering och strukturering av dagliga aktiviteter samt